Gói cước mới: ECO

Hòa mạng trả sau, tăng cước thuê bao, Tặng Data khủng

- Cước hòa mạng: 35.000 đồng/lần (áp dụng cho thuê bao hòa mạng trả sau mới, thuê bao trả trước chuyển hòa mạng trả sau)
- Cước thuê bao: 0 đồng/tháng
1. Gói ECO69:
- Giá gói: 69.000 đồng/ tháng (giá gói đã bao gồm VAT).
- Ưu đãi:
+ Thoại: 1000 phút gọi nội mạng VNPT.
+ Data: được miễn gói BIG70 trong 01 tháng đầu tiên của chu kỳ. Khách hàng chủ động nhắn tin đăng ký gói cước. Hết tháng đầu tiên gói BIG70 được gia hạn tự động trừ cước theo quy định hiện hành.
Lưu ý: chỉ được miễn cho lần đăng ký đầu tiên. Trường hợp trong tháng đầu khách hàng hủy gói sau đó đăng ký lại tính cước theo quy định hiện hành.
+ Sau khi sử dụng hết dung lượng data của gói BIG70 khách hàng được phép mua thêm các gói X theo quy định hiện hành.
- Thời gian cam kết: 18, 24, 36, 48, 60 tháng.
2.Gói ECO99: 
- Giá gói 99.000 đồng/tháng (giá gói đã bao gồm VAT).
- Ưu đãi:
+ Thoại: 1000 phút gọi trong nước.
+ Data: được miễn gói BIG70 trong 01 tháng đầu tiên của chu kỳ. Khách hàng chủ động nhắn tin đăng ký gói cước. Hết tháng đầu tiên gói BIG70 được gia hạn tự động trừ cước theo quy định hiện hành.
Lưu ý: chỉ được miễn cho lần đăng ký đầu tiên. Trường hợp trong tháng đầu khách hàng hủy gói sau đó đăng ký lại tính cước theo quy định hiện hành. 
+ Sau khi sử dụng hết dung lượng data của gói BIG70, khách hàng được phép mua thêm các gói X theo quy định hiện hành.
- Thời gian cam kết: 18, 24, 36, 48, 60 tháng.
3. Gói ECO169: 
- Giá gói 169.000 đồng/tháng (giá gói đã bao gồm VAT).
- Ưu đãi:
+ Thoại: 1000 phút trong nước.
+ Data: gói BIG70 trong chu kỳ cam kết gói cước
+ Sau khi sử dụng hết dung lượng data của gói BIG70, khách hàng được phép mua thêm các gói X theo quy định hiện hành.
- Thời gian cam kết: 18, 24, 36, 48, 60 tháng.
4. Gói ECO149:
- Giá gói 149.000 đồng/ tháng.
- Ưu đãi:
+ Thoại: 1000phút gọi nội mạng VNPT + MobiFone.
+ Data: được miễn gói BIG70 trong 01 tháng đầu tiên của chu kỳ. Khách hàng chủ động nhắn tin đăng ký gói cước. Hết tháng đầu tiên gói BIG70 được gia hạn tự động trừ cước theo quy định hiện hành.
Lưu ý: chỉ được miễn cho lần đăng ký đầu tiên. Trường hợp trong tháng đầu khách hàng hủy gói sau đó đăng ký lại tính cước theo quy định hiện hành. 
+ Sau khi sử dụng hết dung lượng data của gói BIG70, khách hàng được phép mua thêm các gói X theo quy định hiện hành.
- Thời gian cam kết: 18, 24, 36, 48, 60 tháng.