Thay Sim4G

Đăng ký đổi SIM4G tại nhà riêng/trụ sở làm việc!

Đăng ký đổi SIM4G tại nhà riêng/trụ sở làm việc bằng 2 cách:

1. https://docs.google.com/forms/d/1wSEd7-3jCQ-7WFQFGd5oyFJeNWd1FxW7lm2oPl_N10Q/viewform?edit_requested=true

2. Gọi Tổng Đài CSKH của VNPT VinaPhone Đồng Nai: 0251.800126