Data khủng D89K

Data khủng D89K

D89K

3GB ngày

Miễn phí gọi 89 phút ngoại mạng

Miễn phí ≤ 20 phút nội mạng

Miễn phí Data truy cập truyền hình MyTV 140 kênh

K+ sport, …